Miljö och återvinning är viktigt för alla som lever på jorden. Vi konsumerar mer än någonsin i dagens samhälle och vi kan inte fortsätta.  När vi ex. producerear jeansen du har på dig just nu så använder vi 10 000 liter vatten, man använder vattnet vid bomulls odlingarna och vid själva tillverkningen av byxorna. De använder även flera olika kemikalier som tillslut rinner ut i havet, vilket förstör våran miljö. Våran konumsion är idag så stort att vi överskrider jordens förmåga med mer än 50%.
 
Vi måste börja tänka mer miljövänligt. Annars kommer vi tyvärr tillslut förstöra våran vackra planet. Det är speciellt vi i de rikare länderna som konsumerar mest. Allt denna miljöförstöring hamnar tillslut oftast i de fattigare länderna. Vi förstör även för djuren på våran jord och allt som lever.
 
Vi måste bli miljösmarta. Detta är det vi vill förändra med hjälp av våran blogg. Vi vill hjälpa er och alla andra att börja tänka miljösmart så att vi får behålla våran planet. Vi kommer att göra minst ett inlägg varje tisdag och fredag. Lite smarta återvinnings tips och annat. Tillsammans kan vi klara allt.
 
Källa: www.wwf.se
 
 
 

Kommentera

Publiceras ej